ELA Sindikatua EPEAK - OPES

Gai-zerrendaArgitalpen data hurbilduaPrezioa
ENFERMERIA TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua22€
ENFERMERIA TEMARIO GENERAL VOL.IArgitaratua25.5€
ENFERMERIA TEMARIO GENERAL VOL.IIArgitaratua25.5€
ENFERMERIA TEMARIO GENERAL VOL.IIIArgitaratua25.5€
ENFERMERIA TEMARIO GENERAL VOL.IVArgitaratua25.5€
ENFERMERIA COMPRA CONJUNTA TEMARIOSArgitaratua124€
ENFERMERIA COMPRA CONJUNTA COMPLETAArgitaratua156€
DIPL. SANIT. TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua22€
FISIOTERAPIA TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua22€
MEDICINA DE FAM. Y PEDIATRIA TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua25€
TEC. ESPEC. SANITARIO/A TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua18€
TEC.ESPEC.RADIODIAGNOSTICO TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua18€
TEC.ESPEC.RADIODIAGNOSTICO TEMARO GENERAL VOL.IArgitaratua31€
TEC.ESPEC.LABORATORIO TEMARIO COMUN Y TESTArgitaratua18€
TEC.ESPE.LABORATORIO TEMARIO GENERAL VOL.IArgitaratua31€
Pack práctico. Enfermera/o.Argitaratua43€
Pack teórico. Enfermera/oArgitaratua148€
Pack del Opositor. Enfermera/oArgitaratua188€
Enfermería simulacros de examenArgitaratua18€
Enfermería test generalArgitaratua22€
Enfermería Temario General Vol.VArgitaratua29€
Enfermería Temario General Vol.IVArgitaratua29€
Enfermería Temario General Vol.IIIArgitaratua29€
Enfermería Temario General Vol.IIArgitaratua29€
Enfermería Temario Genaral Vol.IArgitaratua29€
Enfermería Test ComúnArgitaratua8€
Enfermería Temario ComúnArgitaratua24€
ADMINISTRARIA GAITEGI OSOAArgitaratua20€
A TALDEKO GAITEGI KOMUNAArgitaratua20€
B TALDEKO GAITEGI KOMUNAArgitaratua20€
C TALDEKO GAITEGI KOMUNAArgitaratua20€
Enfermero/a test del temario generalArgitaratua19.5€
Enfermero/a simulacros examenArgitaratua15€
FISIOTERAPEUTA T.GENERAL VOL.1Argitaratua25€
FISIOTERAPEUTA T.GENERAL VOL.2Argitaratua25€
FISIOTERAPEUTA T.GENERAL VOL.3Argitaratua25€
FISIOTERAPEUTA TEST TEMARIO GENERALArgitaratua18€
ADMINISTRATIVO/A TEMARIO VOL.1Argitaratua18€
ADMINISTRATIVO/A TEMARIO VOL.2Argitaratua18€
ADMINISTRATIVO/A TESTArgitaratua14.5€
TÉCNICO/A ESPEC.RADIODIAGNÓSTICO T.GENERAL VOL.2Argitaratua31.5€
TÉCNICO/A ESPEC.RADIODIAGNÓSTICO T.GENERAL VOL.Argitaratua31.5€
TEC.ESPEC.LABORATORIO T.GENERAL VOL.2Argitaratua31€
TEC. ESPECIALISTA LABORATORIO T.GENERAL VOL.IIIArgitaratua31€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA GAITEGI OSOAArgitaratua20€
ZERBITZUETAKO LANGILEAK GAITEGIA I.BOL.Argitaratua21.6€
ZELARIA GAITEGI OSOAArgitaratua20€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI KOMUNAArgitaratua20€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA TEST KOMUNAArgitaratua9.6€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI KOMUNA I.BOL.Argitaratua31.2€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI KOMUNA II.BOLArgitaratua31.2€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI KOMUNA III.BOL.Argitaratua31.2€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA TEST OROKORRAArgitaratua20€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA AZTERKETA SIMULAKROAKArgitaratua20.8€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA OPOSIZIOGILEAREN PACKAArgitaratua143.65€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA PACK PRAKTIKOAArgitaratua46.75€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA PACK TEORIKOAArgitaratua106.25€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA GAITEGI KOMUNAArgitaratua20€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA TEST KOMUNAArgitaratua9.6€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA G.OROKORRA I.BOL.Argitaratua36€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA G.OROKORRA II.BOLArgitaratua36€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA TEST OROKORRAArgitaratua12.8€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA AZTERKETA SIMULAKROAKArgitaratua21.6€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA OPOSIZIOGILEAREN PACKAArgitaratua123.25€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA PACK PRAKTIKOAArgitaratua42.5€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA PACK TEORIKOAArgitaratua88.4€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA GAITEGIA I.BOL.Argitaratua28.8€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA GAITEGIA II.BOL.Argitaratua28.8€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA TESTArgitaratua21.6€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA AZTERKETEN SIMULAKROAKArgitaratua28€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA OPOSIZIOGILEAREN PACKAArgitaratua93.5€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA PACK TEORIKOAArgitaratua55.25€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA PACK PRAKTIKOAArgitaratua46.75€
ZELARIA GAITEGIAArgitaratua31.2€
ZELARIA TESTArgitaratua13.6€
ZELARIA AZTERKETA SIMULAKROAKArgitaratua16.8€
ZELARIA OPOSIZIOGILEAREN PACKAArgitaratua55.25€
ZELARIA PACK PRAKTIKOAArgitaratua28.9€
ZERBITZU EGINKIZUNETAKO LANGILEA GAITEGIA I.BOL.Argitaratua21.6€
ZERBITZU EGINKIZUNETAKO LANGILEA GAITEGIA II.BOL.Argitaratua21.6€
ZERBITZU EGINKIZUNETAKO LANGILEA TEST ETA SIMULAKRArgitaratua22.4€
ZERBITZU EGINKIZUNETAKO LANGILEA PACK TEORIKOAArgitaratua41.65€
ZERBITZU EGINKIZUNETAKO LANGILEA OP. PACKAArgitaratua59.5€
ERRADIODIAGNOSTIKOKO TEK. GAITEGI OROKORRAArgitaratua25€
LABORATEGIKO TEK.ESPEZIALISTAArgitaratua22€
AREAKO MEDIKU ESPEZIALISTA GAITEGI KOMUNAArgitaratua22€
ER. LAGUNTZAILEAK GAITEGIAK EROSKETA AURRERATUAArgitaratua97€
ER.LAGUNTZAILEA EROSKETA AURRERATU OSOAArgitaratua130€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI KOMUNAArgitaratua21€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI OROKORRA 1.BOL.Argitaratua25.5€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA GAITEGI OROKORRA 2.BOL.Argitaratua25.5€
ZELARIA GAITEGIAArgitaratua30€
ZELARIA EROSKETA BATERATU AURRERATUAArgitaratua60€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA GAITEGIA 2.BOL.Argitaratua28.5€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA TESTArgitaratua15€
ZERBITZUETAKO LANGILEAArgitaratua28.5€
ZERBITZUETAKO LANGILEA GAITEGIA 2.BOL.Argitaratua19€
FARMAZIA LAGUNTZAILEAK GAITEGI KOMUNA ETA TESTArgitaratua21€
MANTENUKO OFIZIALA GAITEGI KOMUNA ETA TESTArgitaratua22€
GIDARI OFIZIALA GAITEGI KOMUNA ETA TESTArgitaratua22€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA AZTERKETA SIMULAKROAKArgitaratua15€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA EROSKETA KOMUNAArgitaratua87€
ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA GAITEGIA 1.BOLArgitaratua28.5€
GOI MAILAKO TEKNIKARIA GAITEGI KOMUNA ETA TESTArgitaratua23.5€
TEKNIKARI ESP. PROF. GAITEGI KOMUNA ETA TESTArgitaratua24€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA TESTArgitaratua18€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA AZTERKETA SIMULAKROAKArgitaratua15€
ZELARIA AZTERKETA SIMULAKROAKArgitaratua15€
ZERBITZUETAKO LANGILEA TESTArgitaratua14.5€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA G.ESPEZIFIKOA 1.BOLArgitaratua23.5€
ZELARIA TESTArgitaratua15€
ERIZAIN LAGUNTZAILEA. G.OROKORRA 3.BOL.Argitaratua25.5€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA G.ESPEZIFIKOA 2.BOL.Argitaratua28.5€
FARMAZIA LAGUNTZAILEA TEST ESPEZIFIKOAArgitaratua12€